משפצים? תחתמו על חוזה

סיכמתם על שיפוץ? לא לשכוח לחתום על חוזה

הסכם מפורט עם קבלן הוא המפתח לסיומו המוצלח של שיפוץ. משך העבודות, תשלום בהדרגה וביטוח הם רק חלק מהנושאים שחייבים להיות מוסכמים מראש בין הצדדים. 

8 טיפים חשובים, רגע לפני שמתחילים לעקור מרצפות:

 

הצעת מחיר

בטרם עריכת ההסכם, יש לבקש מקבלן השיפוצים הצעת מחיר מסודרת אשר תכלול: פרטים מדויקים של עבודות השיפוץ, כתב כמויות, לוח זמנים וכמובן עלויות. לאחר קבלת הצעת המחיר, יש לערוך את ההסכם ולצרפה כנספח. הצעת מחיר מקצועית ומפורטת לפרטי פרטים יכולה להצביע על רצינות הקבלן.

הרחבת דירה

בתחילת התכנון השיפוץ כדאי לבדוק אם ניתן להרחיב את הדירה. זה אומנם כרוך בביורוקרטיה, אך לעתים ניתן להרחיב את הדירה ובכך להעלות את הערך שלה וליהנותב מאיכות חיים. אם לא ניתן להרחיב את הדירה, אפשר לשפץ, למכור ולעבור לדירה יותר מרווחת.

קבלן רשום

בישראל מתנהל במשרד השיכון והבינוי אצל רשם הקבלנים “פנקס קבלנים”, ובו רשומים קבלנים בסיווגים מסוימים בהתאם לעיסוקם. כל אדם אשר עושה עבודות שיפוץ בהיקף של יותר מ-40,039 שקלים (סכום המתעדכן מעת לעת), חייב להיות רשום כקבלן שיפוצים תחת סיווג עבודות שיפוצים – סיווג מס’131.

אדם המבצע עבודות שיפוץ מעל לסכום זה ואינו רשום בפנקס הקבלנים בסיווג הרלבנטי, אינו מוסמך למעשה לבצע את עבודות אלה, ועובר למעשה עבירה. אדם המבצע עבודות שיפוץ מתחת לסכום זה ואינו רשום כקבלן, הוא למעשה “שיפוצניק”. 

יחד עם זאת, לא ניתן בהכרח לומר ששיפוצניק הוא פחות טוב או פחות אמין מאשר קבלן שיפוצים רשום, אך כאשר אדם רשום כקבלן שיפוצים בפנקס הקבלנים, ניתן לצאת מנקודת הנחה כי הוא עמד בקריטריונים הנדרשים לרישומו בפנקס, כגון: בעל ניסיון מעשי של לפחות 5 שנים בעבודות שיפוצים, ללא עבר פלילי, ובוגר קורס מקצועי בתחום. 

לכן, אם אתם מתכוונים לבצע עבודות שיפוץ ששווים מוערך ביותר מ-40,039 שקלים, מומלץ לבדוק באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, אם הקבלן אכן רשום בפנקס הקבלנים, ואף להכליל הצהרה שלו במסגרת ההסכם בנושא זה.

 

פיקוח ובקרה על חומרי העבודה

בתחילת העבודות מומלץ למנות מהנדס או אדריכל שיהיה הגורם המוסמך מטעמכם לפקח על העבודות, ולכלול במסגרת ההסכם עם הקבלן הוראה לפיה, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות לפי דרישותיו והוראותיו של אותו מהנדס או אדריכל.

כמו כן, יש להכליל בהסכם סעיף לפיו אתם או המפקח מטעמכם תהיו רשאים בכל עת לדרוש מהקבלן לערוך בדיקה של טיב וסוג החומרים שהוא משתמש במהלך העבודות.

בנוסף רצוי להכליל בהסכם סעיף המחייב את הקבלן לבצע ניקיון יומיומי של סביבת העבודה במהלך כל תקופת העבודות ובסיומן, וסעיף המחייב אותו לעבוד רק בשעות המותרות על פי חוק, על מנת למנוע מצב של מטרד לשכנים.

 

תשלומים

מומלץ שהתמורה שתשולם לקבלן במהלך העבודות, תשלום בשלבים ועל פי ההתקדמות בפועל. כלומר, במסגרת ההסכם יש לבצע הפרדה של העבודות על פי שלבים, ושהתשלום ישולם על ידכם לקבלן בסיום כל שלב. כמו כן, חשוב לזכור שבגין כל תשלום שתשלמו לו יש לדרוש ממנו לקבל קבלה, ולשמור קבלות אלה בצורה מסודרת.

כדאי גם להכליל סעיף שאומר שהתמורה תשולם על ידכם בסיום כל שלב, רק לאחר שהמפקח מטעמכם יאשר כי העבודה של אותו שלב הסתיימה במלואה ולשביעות רצונו. בנוסף מומלץ להכליל סעיף בו הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד, חומרי הבנייה, עובדים, וכלים סניטריים אשר יידרשו במהלך עבודות השיפוץ, וזאת כולל הובלתם, פירוקם ואחסנתם.

 

שינויים בעבודה

מומלץ להכליל בהסכם סעיף שבו הקבלן מתחייב ליידע אתכם מראש על כל תוספת תשלום שתידרשו לשלם מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם, ולחייב את הקבלן לפנות בכל שינוי שיידרש למפקח מטעמכם, אשר יחליט אם שינוי זה נדרש או חיוני להמשך העבודות.

 

בנוסף, ניתן להכליל סעיף שאומר שבמהלך העבודות תהיו רשאים לבקש מהקבלן להוסיף או להפחית מהעבודות, ובהתאם לכך תחויבו או תזוכו בהתאם.

 

זמן ביצוע העבודות

מומלץ להכליל בהסכם סעיף שבו הקבלן מתחייב לסיים את העבודות עד לתאריך ספציפי ולא הצהרה על כמות ימי העבודה הנדרשים לו לביצוע העבודות, וכן התחייבות לשלם לכם פיצוי כספי בגין כל יום איחור.

בנוסף מומלץ להכיל סעיף שאומר שבכל מקרה של הפסקה בעבודות שלא על פי אישורכם, כל ציוד או חומרי בניה שימצא במקום העבודות יועבר אליכם מידית ויהיה שייך לכם בלבד.

 

בטיחות וביטוחים

אחד הדברים החשובים בהסכם, הוא לוודא ולדרוש מהקבלן להמציא לכם את הביטוחים הנדרשים לביצוע העבודות ולוודא כי הם בתוקף. בנוסף, יש לכלול סעיף בו הקבלן מצהיר כי הוא האחראי היחיד לכל נזק שייגרם תוך כדי ביצוע העבודות, והוא מתחייב להחזיר לכם כל תשלום בו תחויבו בגין כל נזק שייגרם.

כמו כן, מומלץ להכליל התחייבות של הקבלן לבצע את העבודות על פי הוראות והתקני הבטיחות הקבועות בחוק.

 

אחריות לאחר העבודות

מומלץ להכליל בהסכם סעיף בו הקבלן מתחייב להיות אחראי לביצוע העבודות בהתאם לתקופות הקבועות בחוק המכר (דירות), ולחייבו לבצע על חשבונו תוך מספר ימים בודדים תיקון של כל פגם או אי התאמה שיימצאו במהלך תקופת הבדק.

כמו כן, מומלץ להכליל בהסכם זה סעיף שאומר שבתום תקופת הבדק, אתם או מפקח מטעמכם תגישו אל הקבלן דו”ח של ליקויים או פגמים שנמצאו, והקבלן יתחייב לתקנם בתוך מספר ימים ממועד המצאת הדו”ח אליו.

אם יש לך שאלה לגבי הרחבת דירה או נכסים פוטנציאליים לשיפוץ ומכירה בלב העיר תל אביבאשמח לעזור

הכותב הוא עורך דין המומחה בתחום הצוואות והסכמי ממון. אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

 

כתבות נוספות

מס רכישה 2020
מאמר

הכנת הדירה לפני מכירה

בחרתם לתת לבנכם או בתכם דירה במתנה ואתם חוששים מאיבוד הנכס? העברתם להם סכום כסף משמעותי עבור רכישת בית ובני…

מס רכישה 2020
מאמר

כל הפרטים החשובים על מס רכישה 2022

בחרתם לתת לבנכם או בתכם דירה במתנה ואתם חוששים מאיבוד הנכס? העברתם להם סכום כסף משמעותי עבור רכישת בית ובני…

סכסוכי שכנים
מאמר

סכסוכי שכנים: מתי כדאי לפנות מיד לשופט

בחרתם לתת לבנכם או בתכם דירה במתנה ואתם חוששים מאיבוד הנכס? העברתם להם סכום כסף משמעותי עבור רכישת בית ובני…

תמ״א 38
מאמר

כל מה שצריך לדעת על תמ”א 38

אפשר לעשות כמה שינויים בבית לקראת החורף המתקרב בלי לעשות שיפוץ כללי - רק שדרוג בסיסי. קבלו כמה רעיונות של…

דברו איתי

    צרו קשר